Długotrwałe rezultaty

Partnerzy projektu „Learning e-Mobility Plus“ opracują liczne materiały. Najważniejsze z nich zostaną przedstawione w ramach realizacji projektu na tej stronie.

Koncepcja i wskaźniki jakościowe

Raporty analizy dokumentują bieżące systemy szkolenia w nauczaniu zawodowym sektora motoryzacyjnego w trzech krajach partnerskich oraz identyfikują decydentów ważnych dla transferu i wdrażania rezultatów (płaszczyzna regionalna/narodowa)

Schemat analiz
Link

Trzy modele uczenia uwzględniające specyfikacje i wymaganiania w zakresie elektromobilności

W każdym z trzech krajów partnerskich partnerzy opracowują i budują jeden model do nauki jako część składową wspólnej koncepcji w ramach innowacyjnego środowiska uczenia się. Na podstawie stworzonych opisów i specyfikacji zbudują modele obejmujące trzy funkcje zakresu mobilności elektrycznej:

  1. Podział mocy w napędach hybrydowych (Berlin, Niemcy)
  2. Konwersja z systemu konwencjonalnego na napęd elektryczny (Poznań, Polska)
  3. Układ połączeń w hybrydach i techniczne różnice w wydajności (Vicenza, Włochy)
Specyfikacja wymagań dla produktu - Niemcy, Włochy, Polska
Niemcy, po niemieckuWłochy, po angielskuWłochy, po włoskuPolska, po polsku

Dokumentacji multimedialnej

Dla każdego z trzech badanych środowisk uczenia się zostanie stworzona dokumentacja. Należą do niej dane techniczne, specyfikacja, model i prezentacja multimedialna.

Przewodnik wdrażania innowacyjnych środowisk nauczania w szkoleniu na przykładnie elektromobilności

Przewodniki podsumowują główne wyniki projektu i wiążą je w praktyczne wskazówki dla nauczycieli i instruktorów. Każdy przewodnik zawiera przykłady dobrych praktyk i dydaktyczne wskazówki do tworzenia środowiska nauki.

Rekomendacje dla podmiotów (lokalnych / regionalnych / krajowych / europejskich)

Wyniki prac nad projektem będą zredagowane jako wnioski końcowe i obejmą również rekomendacje dla regionalnych, krajowych i europejskich decydentów sektora kształcenia zawodowego.

Rekomendacje - lokalnych / regionalnych / krajowych
NiemiecWłochPolski
Close