Opis projektu

Globalizacja, nowoczesne technologie, polityka zrównoważonego rozwoju nastawiona na ochronę klimatu i poszukiwanie alternatywnych zródeł energii, to wyzwanie rownież dla kształcenia zawodowego w całej Unii Europejskiej. Nowe Technologie i badania naukowe w zakresie elektromobilności wymagają dysponowania kompetencjami wybiegającymi poza tradycyjne standardy nauki zawodu. Kolejnym wyzwaniem jest równocześnie uatrakcyjnienie nauki zawodu dla młodzieży poprzez propozycje nowych form zdobywania kompetencji zawodowych i poprawę możliwości przechodzenia ze szczebla zawodowego na akademicki.

Nasz projekt „Learning e-Mobility Plus“ podejmuje właśnie te wyzwania. Naszym celem jest przykładowe wskazanie nowych dróg wspólpracy pomiędzy szkołami zawodowych, firmami i
placówkami naukowymi, przy równoczesnym zagwarantowaniu wymiany doświadczeń i przepływu wiedzy.

Punkt ciężkości działań stanowi wypracowanie innowacyjnych koncepcji i materiałów nauczania tzw. Lernenvironments, które umożliwiają nauczanie zawodu bliskie realiom praktycznym jak i uwzględniające nowe technologie, i do tego zdobywanie kompetencji z różnych zakresów zawodowych (elektryczne, mechaniczne,IT). Takie postępowanie służy umacnianiu kooperacji pomiędzy placówkami nauczania zawodowego i szkołami wyższymi.
W “Learning e-Mobility Plus“ współpracuje 9-ciu partnerów z Niemiec, Polski i Włoch. We wszystkich tych 3 krajach Unii Europejskiej wzrasta ciągle zainteresowanie elektromobilnością.

To strategiczne “Partnerstwo wiedzy” – Placówka nauczania zawodowego-Uczelnia-Firma-
jest gwarantem na to, że w zakresie technologii z przyszłością,wypracowany zostanie przykładowy,pożyteczny model nauczania, z którego mogą korzystać inni w calej EU.

Close