Learning e-Mobility Plus

Wspólna nauka w zakresie technologii z przyszłością – Elektromobilność – Nowa droga kooperacji Szkoła Zawodowa-Uczelnia-Firma

Elektromobilność jako technologia z przyszłością stawia szkolenie zawodowe przed nowymi wyzwaniami. Brakuje fachowców z kompetencjami w zakresie montażu, serwisu i dystrybucji nowych systemów napędowych.
W naszym projekcie współpracują placówki szkolenia zawodowego, uczelnie i związki przedsiębiorców z Niemiec, Polski i Włoch na rzecz wypracowania innowacyjnych, praktycznych koncepcji przekazywania tych nowych kompetencji.

„Learning e-Mobility Plus” jest integralną częścią całościowej koncepcji zapewniającej efekty synergii i długotrwałe korzystanie z jego rezultatów. BGZ jest partnerem w Learning eMobility w zespołowym projekcie tzw. międzynarodowych okien wystawowych International Showcase for Electromobility Berlin Brandenburg

Realizacja: Niemcy, Polska, Włochy
Czas trwania projektu: 2014-2016
Partnerzy w Berlinie:
Innung des Kraftfahrzeuggewerbes, Hochschule für Technik und Wirtschaft
Partnerzy międzynarodowi:
w Vicenza (IT): Pia Società San Geatano, Confartigianato Vicenza, Eurocultura,
w Poznaniu (PL): ZSS Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Politechnika Poznańska

„Warszat rzemieślniczy i nauka szczebla akademickiego zbliżają się do siebie.
Profitują z tego – rzemieślnicy i akademicy – w takim samym stopniu. Wiedza i umiejętności rzemieślników są rozszerzone o aspekty teoretyczne, akademicy mają, wgląd w codzienność rzemiosła. Bez wątpienia wyraźna jest tu konieczność znalezienia wspólnych europejskich rozwiązań dla przyszłościowych modeli nauczania”.

Pof. Dr. LindemannProf. Dr.-Ing. Michael Lindemann, Hochschule für Wirtschaft und Technik
Close