Partnerstwo:

W projekcie „Learning e-Mobility Plus“ współpracuje 9 partnerów z Niemiec, Polski i Włoch. We wszystkich tych krajach mobilność elektryczna przeżywa obecnie coraz silniejszy rozwój. Kluczowymi podmiotami w naszym projekcie „partnerstwa wiedzy” są szkoły zawodowe, wyższe uczelnie i zakłady rzemieślnicze. Mogą zatroszczyć się o przydatne środowisko dla nauki zawodu, wypracować wzorcowo użyteczny model współpracy przydatny w całej Unii Europejskiej a także zapewnić uczącym się zawodu nabycie długotrwalych kompetencji w dziedzinie elektromobilności. Berlińska Agencja ds. Elektromobilności eMO jest partnerem strategicznym, który wspiera projekt przy organizacji warsztatów roboczych i konferencji, rozpowszechnianiu jego rezultatów oraz rozszerzaniu sieci współpracy.

Koordynacja:

BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH
(BGZ Berlińskie Towarzystwo ds. Współpracy Międzynarodowej z.o.o.)

Towarzystwo BGZ jest instytucją użyteczności publicznej kraju związkowego Berlin oraz Izby Rzemieślniczej w Berlinie. Od 1983 roku koordynuje międzynarodowe projekty współpracy z partnerami podmiotów gospodarczych i instytucji państwowych, inicjuje międzynarodowe wymiany dobrych praktyk, transfer i wdrażanie. W „Learning e-Mobility Plus“ jest odpowiedzialne za ogólne zarządzanie projektem tego strategicznego partnerstwa. Obejmuje to: planowanie, koordynację wdrażania, monitorowanie i kontrolę, w tym kontrolę jakości i raporty. BGZ jest poza tym jest odpowiedzialne za rozpowszechnianie wyników projektu i public relations.

Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH
Pohlstraße 67
10785 Berlin

Osoba do kontaktów:
Grażyna Wittgen
E-Mail: wittgen@bgz-berlin.de
Tel.: +49 30 80994114
www.bgz-berlin.de

Partnerzy w Berlinie:

Die Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Berlin
(Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Berlinie)

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Berlinie reprezentuje interesy branży motoryzacyjnej w Berlinie i posiada ponad 450 firm członkowskich w dziedzinie rzemiosła i handlu motoryzacyjnego. W projekcie „e-Mobility Plus” odpowiada za tworzenie nowych materiałów dydaktycznych, przeprowadzanie testów z uczniami zawodu i ich dokumentację. Poza tym organizuje i kieruje różnymi specjalistycznymi warsztatami tematycznymi na rzecz doradztwa wspierającego wypracowanie nowych koncepcji nauczania. W ścisłej współpracy z Wyższą Szkołą Techniki i Gospodarki w Berlinie opracuje nowy model nauczania mobilności elektrycznej dotyczący podziału mocy w napędach hybrydowych.

Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Berlin
Obentrautstr. 16-18
10963 Berlin

Osoba do kontaktów:
Dieter Rau
E-Mail: d.rau@kfz-innung-berlin.de
Tel.: +49 (0)30 25905-151
www.kfz-innung-berlin.de

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
(Wyższa Szkoła Techniki i Gospodarki w Berlinie)

Wyższa Szkoła Techniki i Gospodarki w Berlinie z jej około 13000-cami studentów jest największą berlińską szkołą wyższą nauk stosowanych. Dzięki badaniom naukowym i transferowi wiedzy uczelnia wspiera rozwój gospodarki w regionie i wnosi ważny wkład w rozwój jakości nauczania. Uczelnia posiada bogate doświadczenie w dziedzinie motoryzacji, elektrotechniki i mechatroniki. Dzięki temu połączeniu i własnym projektom badawczym dysponuje odpowiednim know how dla programu studiów uwzględniających zarówno tradycyjne jak i nowoczesne zagadnienia związane z techniką pojazdową. Tę wiedzę wnosi do naszego projektu przy tworzeniu nowych materiałów dydaktycznych i modeli do uczenia się.

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Treskowallee 8
10318 Berlin

Osoba do kontaktów:
Prof. Dr.-Ing. Michael Lindemann
E-Mail: Michael.Lindemann@HTW-Berlin.de
Tel.: +49 30 5019-4221
www.htw-berlin.de

Partnerzy we Włoszech:

Pia Società San Gaetano
(Centrum Kształcenia Zawodowego Instituto San Geatano)

Centrum Kształcenia Zawodowego Instituto San Geatano jest zaangażowane od 1978 roku w kształcenie zawodowe w różnych dziedzinach. Od 30 lat kształceni są młodociani w wieku 14 – 18 lat między innymi w zakresie technologii motoryzacyjnej. Szkolenie to jest skoncentrowane na edukacyjnych i technologicznych innowacjach. Dzięki ścisłej współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami centrum przyczyni się w projekcie do opracowania modeli silników i koncepcji nauczania z naciskiem na schematy i podział mocy silników oraz przetestuje nowy materiał z uczącymi się zawodu.

Pia Società San Gaetano
Via Mora 12
36100 Vicenza

Osoba do kontaktów:
Alessandro Scaldaferro
E-Mail: scaldaferro.alessandro@sangaetano.org
Tel.: +390444933195
www.sangaetano.org

Confartigianato Vicenza
(Związek Rzemieślników Confartigianato Vicenza)

Związek Rzemieślników Confartigianato Vicenza jest organizacją użyteczności publicznej założoną w 1945 roku jako ówczesny pionier rozwoju gospodarczego we Włoszech. Reprezentuje dzisiaj interesy 20000-cy przedsiębiorstw członkowskich z sektora MŚP w 34 gałęziach gospodarki w obszarze Vicenza. Confartigianato Vicenza posiada bogate know-how w dziedzinie zielonej gospodarki, innowacji i zrównoważonej mobilności. Do przygotowywania prototypów do nauki oraz materiałów dydaktycznych związek zapewni zaangażowanie lokalnych firm w prace projektu. Dzięki międzynarodowym kontaktom będzie wspierać transfer „dobrych praktyk” oraz rozpowszechnianie wyników projektu.

Confartigianato Vicenza
Via enrico Fermi 134
36100 Vicenza

Osoba do kontaktów:
Valeria Cibrario
E-Mail: v.cibrario@confartigianatovicenza.it
Tel.: +390444168487
www.confartigianatovicenza.it

Eurocultura

Eurocultura od 1995 roku zajmuje się problematyką mobilności międzynarodowej i realizuje w inowacyjny sposób doradztwo dla osób, które są zainteresowane pracą, studiami, praktyką czy też wolontariatem za granicą. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w realizacji projektów europejskiej współpracy edukacyjnej z izbami, firmami i instytucjami szkoleniowymi EuroCultura będzie uczestniczyć w wypracowaniu modułów systemu szkolenia uczniów i studentów. Będą to między innymi przykłady identyfikowania dobrych praktyk w sektorze motoryzacyjnym i wdrażania ich z pomocą lokalnych sieci współpracy. Dzięki bogatemu public relations i kontaktom z mediami Eurocultura przyczyni się do rozpowszechniania rezultatów projektu w całym okresie trwania projektu.

Eurocultura
Via Morsolin 6
36100 Vicenza

Osoba do kontaktów:
Luciana Levi Bettin
E-Mail: project@eurocultura.it
Tel.:+390444964770
www.eurocultura.it

Partnerzy w Polsce:

ZSS Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego

ZSS Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego – założony w 1946 roku w Poznaniu jest jedną z najstarszych szkół zawodowych w Polsce, która oferuje kształcenie zawodowe i szkolenia. Szkoła kształci zarówno techników mechaników, mechatroników i elektrotechników jak również zajmuje się kształceniem w obszarze IT. ZSS współpracuje z instytucjami w innych krajach UE i bierze w związku z tym udział w różnych projektach. ZSS działa w projekcie jako koordynator krajowy w Polsce. W ścisłej współpracy z Politechniką Poznańską i Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu opracuje model przejścia z konwencjonalnych napędów na napędy elektryczne. Ponadto przeprowadzi testy w celu wypróbowania nowych koncepcji nauczenia. ZSS uczestniczy rownież w tworzeniu katalogu dobrych praktyk.

ZSS Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego
ul. Zamenhofa 142
61-139 Poznan

Osoba do kontaktów:
Andrzej Kwaśniewski
E-Mail: zss@samochodowka.edu.pl
Tel.: +48 61 8743305
www.samochodowka.edu.pl

WIR- Wielkopolska Izba Rzemieślnicza

WIR Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu została założona w 1919 roku i obecnie zrzesza w całym regionie 45 Cechów oraz 11 Spółdzielni Rzemieślniczych, do których przynależy 7000 zakładów rzemieślniczych. Izba jest odpowiedzialna za wykształcenie i dokształcanie ponad 13700 szkolących się. Od wielu lat Izba współpracuje z różnymi partnerami zagranicznymi i wraz z nimi realizuje krajowe i międzynarodowe projekty. Istniejąca wiedza służy do bieżących badań i analiz projektów, tworzenia nowych ofert kształcenia oraz rozwoju modeli uczenia się. Szerokie sieci Izby zapewniają długotrwałe wykorzystanie rezultatów projektów.

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
Al. Niepodległości 2
61 874 Poznań

Osoba do kontaktów:
Tomasz Wika
E-Mail: sekretariat@irpoznan.com.pl
Tel.: +48 61 853 7125
www.irpoznan.com.pl

PUT Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska powstała z Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn. Jako jedna z wiodących uczelni technicznych w Polsce, z 20 000-cami studentów i 1200 nauczycieli akademickich utrzymuje współpracę z partnerami europejskimi, do których zaliczają się także berlińskie wyższe uczelnie. Eksperci z Politechniki Poznańskiej przekazują swoje bogate doświadczenie z dziedziny elektrotechniki, elektroniki pojazdowej czy też elektromobilności na rzecz rozwoju innowacyjnych modeli uczenia. W ramach projektu Politechnika Poznańska organizuje specjalistyczne warsztaty na temat elektromobilności i promuje wymianę doświadczeń pomiędzy nauką na poziomie akademickim a kształceniem zawodowym. Zapewnia w ten sposób dobrą jakość wyników projektu.

Politechnika Poznańska
Pl. Marii Skłodowskiej Curie 5
60965 POZNAN

Osoba do kontaktów:
Dr. inż. Jerzy Kupiec
E-Mail: jerzy.kupiec@put.poznan.pl
Tel.: +48 61 665 2880
www.put.poznan.pl

Close