Projekt „Learning eMobiility Plus” figuruje w specjalnym wydaniu „30 lat europejskiej współpracy edukacyjnej ”jako przykład Dobrych Praktyk w żurnalu Agencji Narodowej Federalnego Instytutu Szkolnictwa Zawodowego w Bonn (NA BIBB).

Konferencja naszego UE-projektu „Learning e-Mobility Plus“
BGZ, Kfz-Innung i HTW zapraszają do dyskusji przy Okrągłym Stole
„Learning together in the technology of the future – electromobility”

Program + Zameldowanie

Z „Learning e-Mobility Plus“ można się zapoznać podczas Długiej Nocy Naukowców 11.06.2016.
Nasz partner HTW Berlin zaprasza.
Zaproszenie

Uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń przystosowanych do zajęć sektora techniki pojazdów i elektromobilności w Centrum Kształcenia Zawodowego Istituto San Geatano.
Pomieszczenia zwiedzili przedstawiciele instytucji rządowych, przedsiębiorstw przemysłowych i dziennikarze, którym przedstawiono również projekt „Learning e-Mobility Plus“. Link

Multiplier Event naszych włoskich partnerów na targach “JobOrienta” w Veronie, 26.-28.11.2015 – Elektromobilność w kształceniu zawodowym
Link

Przedstawiciel „Learning e-Mobility Plus“ w dialogu z ekspertami podczas konferencji tematycznej „Swiat nauki – Elektromobilność” w Wyższej Szkole Techniki i Gospodarki (HTW Berlin). Link

3. Międzynarodowe spotkanie w Poznaniu w dniach od 21.09.2015 do 23.09.2015, Artykuł

  • Arbeitstreffen in der Technischen Universität Posen PUT 
Workshop in the Technical University Poznan PUT
Spotkanie robocze na Politechnice Poznańskiej PUT
Incontro di lavoro all'università tecnica di Posen PUT
  • Bau des Lernmodells
Construction of the learning model
Budowa modeli nauczania
Costruzione dei modelli di apprendimanto
  • Besichtigung der Werkstatt von ZSS
Visit in the repair shop of ZSS 
Zwiedzanie warsztatów ZSS
Visita all'officina di ZSS

Projekt został przedstawiony jako good practice na konferencji Niemieckiej Agencji Narodowej – NA beim BIBB- “Nowe kompetencje na rzecz nowych możliwości zatrudnienia”
Program
Raport

Junior Mechanic in Eggenburg (Austria) -Sukces Samochodówki!

W XIV edycji międzynarodowego konkursu Euromechanic Junior, w której udział wzięło aż 10 państw: Austria, Czechy, Francja, Litwa, Niemcy, Macedonia, Polska, Słowacja, Słowenia i Turcja, uczniowie ZSS zajęli 2-ie i 3-cie miejsce, drużynowo 1-sze!

Link 1, Link 2, Link 3

2. Międzynarodowe spotkanie w Vicenzy w dniach od 02.02.2015 do 04.02.2015 mające na celu omówienie dotychczasowych wyników projektu.

Kick-off projektu w Berlinie oraz wizyta partnerów projektu w „Swiecie Mercedesa” am Salzufer Daimler AG

  • Check des Arbeitsplans
Checking the working plan
Kontrola planu pracy 
Agenda di lavoro
  • Begriffsklärung im Workshop
Explanation of terms in the workshop
Wyjaśnienie pojęć 
Spiegazione della terminolgia al Workshop
  • Betriebsbesuch in der Mercedes-Welt am Salzufer Daimler AG
Company visit in the Mercedes-Welt am Salzufer Daimler AG 
Wizyta w „Swiecie Mercedesa”- am Salzufer Daimler AG
Visita alla Mercedes di Salzufer Daimler AG
  • Erfahrungsaustausch
Experience exchange
Wymiana doświadczeń
Scambio d'esperienze

Learning e-Mobility Plus zaczyna pracę.
W pierwszym BGZ-Projekcie programu Erasmus+ Uczelnie- Rzemiosło i Gospodarka wypracują wspólnie nowe materiały nauczania w zakresie Elektromobilności
www.emoplus.bgz-berlin.de